DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU VE VÝŠI ID. 1/9 NA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMCÍCHNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 198 EX 1745/18
Odhadní cena: 2.989.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.992.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.05.2023, 09:00
Expirace dražby: 16.05.2023, 09:30

Dražební jistota: 600.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.992.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-sever
Obec: Nýřany

Popis:
Dražené pozemky jsou evidovány jako orná půda, trvalé travní porosty a ostatní plocha. Tyto se nachází v jižní okrajové části katastrálního území Kamenný Újezd u Nýřan, navazují na zastavěnou část a jiné zemědělské pozemky. Přístup je ze zpevněné komunikace. V současnosti jsou pozemky užívány k zemědělské činnosti.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno-venkov, Mgr. Jaroslava Schafferová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.