ID. 1/4 ORNÉ PŮDY A DALŠÍCH POZEMKŮ V OBCI TŘEMOŠNICE, OKR. CHRUDIMNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 2482/18
Odhadní cena: 333.000,- Kč
Nejnižší podání: 222.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 28.03.2023, 09:30
Expirace dražby: 28.03.2023, 10:00

Dražební jistota: 70.000,- Kč
Nejnižší podání: 222.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Chrudim
Obec: Třemošnice

Popis:
Oceňované pozemky se nacházejí v zemědělské krajině východně od místní části Podhradí. Jedná se o oddělenou část obce bez vybavenosti. Pozemky jsou obhospodařované, pozemky vodní plochy protéká místní bezejmenný tok. Pozemky jsou převážně mírně svažité. Část pozemků je přístupná z nezpevněných komunikací, část není přístupná ze žádných komunikací. Na pozemcích parc. č. 203/21, 203/16, 203/20 a 203/19 se nachází trvalé porosty (mez podél potoka).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.