DRAŽBA POZEMKU S GARÁŽÍ V DUBŇANECH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 6878/13
Odhadní cena: 157.000,- Kč
Nejnižší podání: 104.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.04.2023, 10:00
Expirace dražby: 12.04.2023, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 104.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Hodonín
Obec: Dubňany

Popis:
Dražený pozemek se nachází v severozápadní okrajové části města Dubňany v zástavbě garáží a je zcela zastavěn stavbou garáže, která není evidována v katastru nemovitostí.
Garáž je řadová, jednopodlažní, nepodsklepená s pultovou střechou. Půdorysně má tvar obdélníku. Předpokládá se, že základy jsou běžného provedení v době výstavby, s izolací proti zemní vlhkosti. Obvodové zdivo je z cihel, tl. 250 mm. Strop je s rovným podhledem. Krytina je živičná. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Povrchy vnitřních stěn a stropů nebylo možno zjistit. Fasádní omítka je hrubá jednovrstvá. Vstupní vrata jsou plechová.
V čelní zdi jsou v dolní části dva větrací otvory vytvořené děrovanými tvárnicemi. Objekt není napojen na zdroj NN.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.