RODINNÝ DŮM OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ - PODÍL 1/3

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 1005/22
Odhadní cena: 1.316.000,- Kč
Nejnižší podání: 877.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.04.2023, 09:00
Expirace dražby: 12.04.2023, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 877.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Uherské Hradiště
Obec: Nedachlebice

Popis:
RD Nedachlebice č.p. 170 je dům samostatně stojící nejspíše nepodsklepený se sedlovou střechou, s jedním nadzemním podlažím a s obytným podkrovím. Půdorys je ve tvaru písmene „L”. Uliční fasáda je orientována k severu, vstup k domu je z vlastního pozemku ze severu. Součástí pozemků na LV 962 je také pozemek zahrady parc.č. 2453/3, který je ve funkčním celku s domem a pozemek orné půdy parc.č. 2453/1. Orná půda navazuje na pozemek parc. č. 2453/3 zahradu. Nachází se tak v těsné blízkosti zastavěného území. V budoucnu je možné rozšíření zastavěné oblasti na tento pozemek.
Dům je dle informací z RÚIAN připojen k veřejnému vodovodu kanalizaci a elektřině. Dům není připojen k plynu.
Vnitřní vybavení domu není známo, protože nebyl znalci umožněn vstup do RD, proto je vybavení bráno jako průměrné.
Technický stav:
Dům byl postaven odborným odhadem znalce kolem roku 1960 a v posledních letech na něm probíhá rekonstrukce. Pravděpodobně bylo přistaveno podkroví. Dům má novější střechu a plastová okna s izolačním dvojsklem a částečně mu chybí fasáda. Rodinný dům je v průměrném stavebně technickém stavu.
Příslušenství:
Příslušenství tvoří vedlejší stavba navazující na RD, která je nyní využívána jako garáž, ale chybí zde vrata. Další příslušenství tvoří zpevněné plochy a oplocení.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.