RODINNÝ DŮM OKRES JESENÍK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 358/22-8
Odhadní cena: 2.640.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.760.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.04.2023, 10:00
Expirace dražby: 19.04.2023, 11:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.760.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jeseník
Obec: Adolfovice

Popis:
Adolfovice jsou částí obce Bělá pod Pradědem na Jesenicku. Rozkládají se v údolí řeky
Bělé, na severu navazují na Bukovice u Jeseníka a na jihu na Domašov. Bělá pod Pradědem se
nachází v krásné krajině Hrubého Jeseníku. Přímo v obci se nachází Skipark Filipovice a
nedaleko Ski areál Kouty a Ramzová. Oblast je velmi populární na turistiku a to především
blízký Praděd, Červenohorské sedlo nebo Šerák. Obec se nachází jižně přímo na kraji města
Jeseník a je zde tak dobrá dostupnost k veškeré občanské vybavenosti.
Poloha: Oceňované nemovitosti spolu navzájem sousedí a tvoří jeden celek při silnici I. tř.
č. 44 v souvisle zastavěném území obce. Za oceňovanou nemovitostí je umístěná prodejna
JEDNOTA, asi 200 m od domu se nachází zastávka autobusu. Terén je téměř rovinatý.
Přístup a příjezd: přímo z veřejné komunikace - silnice I. tř. č. 44, parkování je možné na
přilehlých obecních pozemcích
Inženýrské sítě: dostupné a připojené: nepodařilo se získat informace
Rodinný dům Adolfovice čp. 46 je zděná zčásti patrová a zčásti přízemní stavba,
nepodsklepená, se sedlovou a pultovou střechou s plechovou krytinou, nepředpokládám
účelově upravené podkroví. Podle nápisu na fasádě zde byla v minulosti provozována
restaurace LAMA. V současné době je budova opuštěná, údajně nebyla užívána několik roků.
Stáří a stav: staří nezjištěno; konstrukční provedení a vybavení předpokládám silně
podstandardní, stav zhoršený se zanedbanou údržbou. Podle sdělení místních občanů dovnitř
zatéká a je místy propadlý strop.
Výměry: zastavěná plocha 522 m2, užitná (podlahová) plocha (odhadem): 605 m2
Příslušenství: případné přípojky k inž. sítím, venkovní přístřešky
Pozemky: parc. č. st. 184/1 (zastavěná plocha a nádvoří – 628 m2) je zastavěný stavbou
rodinného domu, na parc. č. 1470/2 (zahrada – 9 m2) je umístěný přístřešek, parc. č. 2019
(ostatní plocha – jiná plocha – 43 m2) tvoří dvorek, na parc. č. 2020 (ostatní plocha – jiná
plocha – 23 m2) je umístěný přístřešek.
Celková výměra pozemků 703 m2
Právní stav: Podle výpisu z katastru nemovitostí kromě zástavních práv a zahájení
exekuce, které nejsou závadou pro ocenění k danému účelu, nevázne na nemovitosti jiné
zatěžující právo (např. věcné břemeno)
S nemovitostí není spojené právo sloužící v její prospěch.
Nemovitost není pronajatá – nájemní vztah nebyl doložen.
Vlastník (dle výpisu z KN): Navrátilová Lenka, Adolfovice 46, 79001 Bělá pod Pradědem

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.