RODINNÝ DŮM V PÍSNICI

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 6406/21-317
Odhadní cena: 11.700.000,- Kč
Nejnižší podání: 7.800.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.04.2023, 10:00
Expirace dražby: 26.04.2023, 10:30

Dražební jistota: 1.000.000,- Kč
Nejnižší podání: 7.800.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha
Obec: Písnice u Prahy

Popis:
Jedná se o řadový krajní rodinný dům (navazuje na něj rodinný dům č.p. 208), zřejmě částečně podsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Nosné obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné. Je částečně proveden venkovní keramický obklad soklu. Okna jsou osazena plastová.
Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci, znalec pro další ocenění uvažuje se standardním vybavením, tj. vybavení kuchyní tvoří kuchyňské linky, vybavení sanity tvoří vany, případně sprchové kouty, umyvadla a WC, vytápění objektu ústřední, prostřednictvím kotle nebo kamen na tuhá paliva.
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům, vedlejší stavba, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 385 m2.
Nemovitá věc se nachází v Hlavním městě Praha, části Písnice, při ul. Libušská, cca 150 m od zastávky MHD bus „Ke Březině“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 381 nebo z pozemku parc.č. 383 (pozemky jsou ve vlastnictví Hlavního města Praha). Vzdálenost do centra Hlavního města Prahy je cca 15 km.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.