DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU VE VÝŠI ID. 1/28 ORNÉ PŮDY V OBCI LOMNICE (OKRES BRNO-VENKOV)Nejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 198 EX 1127/13
Odhadní cena: 32.100,- Kč
Nejnižší podání: 21.400,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.09.2023, 09:00
Expirace dražby: 05.09.2023, 09:30

Dražební jistota: 7.000,- Kč
Nejnižší podání: 21.400,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Lomnice

Popis:
Oceňované pozemky se nachází severně od obce Lomnice. Pozemky parc. č. 1775 a 1796 jsou součástí většího půdního celku. Jejich terén je zvlněný a je mírně svažitý k jihovýchodu. Pozemek parc. č. 735/2 na ně přímo navazuje. Jeho terén je členitý a obtížně přístupný ve svahu k východu.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno-venkov, Mgr. Jaroslava Schafferová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.