SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/8 ORNÉ PŮDY V PŘÍCHOVICÍCH U PŘEŠTIC

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 6489/21-342
Odhadní cena: 10.400,- Kč
Nejnižší podání: 6.933,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.06.2023, 10:00
Expirace dražby: 14.06.2023, 10:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.933,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-jih
Obec: Příchovice u Přeštic

Popis:
Parc.č. 809 druhu trvalý travní porost o výměře 3 841 m2
Nemovitá věc je tvořena: spoluvlastnickým podílem ve výši 1/8 na pozemku parc.č. 809, v katastrálním území Příchovice u Přeštic, obec Příchovice, okres Plzeň-jih (LV č. 338).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.