DRAŽBA ID. 1/4 POZEMKŮ V PASOHLÁVKÁCH, OKRES BRNO-VENKOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 2986/09
Odhadní cena: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.07.2023, 11:00
Expirace dražby: 12.07.2023, 11:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Pasohlávky

Popis:
Dražené pozemky leží v jednom honu, parcely č. 5128 a 5129 na sebe vzájemně navazují, pozemky leží
severovýchodním směrem od zastavěného území obce Pasohlávky, po levé straně silnice č. 52 ve směru Brno - Mikulov. Pozemky jsou ve všech případech neoplocené, nezastavěné a bez trvalých porostů. Pozemek p.č. 5128 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku lesní pozemek, jedná se o dočasný palouk bez lesního porostu, dle LHO porost k102. Pozemky p.č. 5066 a p.č. 5129 jsou v katastru nemovitostí evidovány v druhu pozemku orná půda, v souladu s touto evidencí jsou také užívány, náleží do půdního bloku užívaného firmou Agroproduct, s.r.o., IČ: 60726971, se sídlem 691 23 Ivaň č.p. 280. K užívání nebyla doložena žádná platná nájemní smlouva. Pozemky leží mimo zastavitelné území obce, vzdálenost (vzdušnou čarou) od nejbližšího místa souvisle zastavěné části obce Pasohlávky činí 1,7 km, dopravní dostupnost není nijak ztížena.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.