ID. 1/2 LESNÍHO POZEMKU V OBCI NOVÉ SYROVICE, OKR. TŘEBÍČ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 2984/21
Odhadní cena: 150.000,- Kč
Nejnižší podání: 100.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.06.2023, 09:30
Expirace dražby: 20.06.2023, 10:00

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 100.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Třebíč
Obec: Nové Syrovice

Popis:
Pozemek parc. č. 317 o výměře 18.849 m2 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek. Pozemek se nachází asi 2 km SZ od středu obce Nové Syrovice, je přístupný po nezpevněné lesní cestě. Lesní porost se skládá převážně ze smrku, jedle a borovice. Smrkový porost je suchý po napadení kůrovcem v minulých letech. Kompletní složení lesního porostu vč. veškerých atribut je uveden níže ve výpočtu a v příloze v lesních hospodářských osnovách.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.