POZEMKY OKRES PLZEŇ - JIH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 1117/19-376
Odhadní cena: 257.000,- Kč
Nejnižší podání: 171.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 28.06.2023, 09:00
Expirace dražby: 28.06.2023, 10:00

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 171.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-jih
Obec: Oplot

Popis:
Oceňované nemovitosti spolu navzájem sousedí a tvoří tak jeden celek. Nachází
se na jihozápadním okraji zastavěného území obce při místní komunikaci se zpevněným
povrchem, která zde končí a ze které je přímý přístup i příjezd na parc. č. 44/1. Pozemky jsou
funkčně užívány v celku s rodinným domem Oplot čp. 6 na parc. č. st. 41, hranice pozemků
není v terénu vymezená. Oceňované pozemky mají – v délce cca 26 m šířku pouze 3,5 až 5,0 m, navíc přístup z parc. č. 44/1 na navazující parc. č. 44/2 a 40/2 je ztížený z důvodu existující stavby tzv. srubu. Srubem je nazývána stavba umístěná na jihozápadním okraji pozemku parc. č. 44/1 nezapsaná v katastru nemovitostí (ani není vyznačená v
katastrální mapě) – je to dřevěná přízemní nepodsklepená stavba se sedlovou střechou a taškovou krytinou, bez stropu, ve značně zhoršeném stavu

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.