DVĚ (SOUSEDÍCÍ) ŘADOVÉ GARÁŽE V PLZNI (K.Ú. SKVRŇANY)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 1009/19-88
Odhadní cena: 549.000,- Kč
Nejnižší podání: 366.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 28.06.2023, 10:00
Expirace dražby: 28.06.2023, 10:20

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 366.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-město
Obec: Plzeň

Popis:
Jedná se o řadové, sousedící, vnitřní, přízemní garáže. Garáž na pozemku parc. č. 955/3 o užitné ploše 5,80 m x 4,35 m má betonovou podlahu. Garáž na pozemku parc. č. 955/4 o užitné ploše 5,81 m x 4,10 m má dlážděnou podlahu. Garáže jsou pravděpodobně založené na základových pasech. Konstrukce garáží je zděná a jejích stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda garáží není zateplená. Střecha garáží je pultová s krytinou z vlny. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vrata garáží jsou plechová dvoukřídlá. Přístup k nemovitým věcem je po místní nezpevněné komunikaci na pozemku parc. č. 956, který je ve vlastnictví města Plzeň.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny.

Na pozemcích parc. č. 955/3 a parc. č. 955/4 stojí stavby garáží bez č.p./č.e. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedené jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 126 m2 a nejsou předmětem dražby. Pozemky jsou částečně zastavené stavbou garáží a mají obdélníkový tvar. K pozemkům vede nezpevněná cesta.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.