3X OBRAZ, 1X TALÍŘ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 190 EX 65/21-88
Odhadní cena: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.06.2023, 10:00
Expirace dražby: 20.06.2023, 10:30

Nejnižší podání: 1.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres:
Obec:

Popis:

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Plzen - jih, Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.