SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/3 RODINNÉHO DOMU S POZEMKY V ČISOVICÍCH, OKR. PRAHA-ZÁPAD

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 4180/13-204
Odhadní cena: 1.616.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.077.334,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 04.10.2023, 10:00
Expirace dražby: 04.10.2023, 10:20

Dražební jistota: 150.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.077.334,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-západ
Obec: Čisovice

Popis:
Samostatně stojící přízemní rodinný dům s přistavěným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá probíhající rekonstrukci. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Část omítky chybí zcela. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem, vikýři a střešními okny. Okna domu jsou částečně plastová či dřevěná a část oken chybí zcela. K domu patří oplocená zahrada, oplocení je zděné. Dům je určen k částečné rekonstrukci a modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Přípojka kanalizace je v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 74 stojí stavba rodinného domu č.p. 175. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1 419 m2. Pozemek parc. č. 93/1 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 74 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 1 710 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny zděným plotem. Na pozemcích se nachází zděná stodola se sedlovou střechou s krytinou z tašek, zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1309/6 ve vlastnickém právu obce Čisovice.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty; příslušenstvím nemovité věci je oplocení a stodola. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.