DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU VE VÝŠI ID. 1/2GARÁŽE V LIBERCINejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 198 EX 618/22
Odhadní cena: 45.790,- Kč
Nejnižší podání: 30.527,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.10.2023, 09:00
Expirace dražby: 03.10.2023, 09:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 30.527,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Liberec
Obec: Liberec

Popis:
Stavba je zděná, nepodsklepená s rovnou střechou mírného sklonu, vrata jsou ocelová, okno
luxfery.
Dražená nemovitost není součástí pozemku. Tento je ve vlastnictví jiné osoby a není předmětem dražby.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno-venkov, Mgr. Jaroslava Schafferová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.