SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 3/4 RD S POZEMKY V TŘINCI (ČÁST DOLNÍ LÍŠTNÁ)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 2270/22-139
Odhadní cena: 1.843.500,- Kč
Nejnižší podání: 1.229.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 25.10.2023, 10:00
Expirace dražby: 25.10.2023, 10:20

Dražební jistota: 150.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.229.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Frýdek-Místek
Obec: Třinec

Popis:
Samostatně stojící, podsklepený, přízemní rodinný dům č.p. 176 Dolní Líštná s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s plechovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Fasáda budovy je zateplená pokrytá barevným nátěrem. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, plynovodu; přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 34/1 se nachází stavba rodinného domu č.p. 176. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 55 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 35, který je v KN veden jako zahrada o celkové ploše 547 m2; pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, travnaté, mírně svažité, neudržované. Na pozemku se dále nachází pergola, skleník, kolny a bazén. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 29, který je ve vlastnictví města.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, pergola, kolny, skleník, bazén. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena byla zjištěna.

K nemovitosti se váže věcné břemeno vedení vodovodní přípojky oprávnění pro parcelu 34/1, povinnost k parcele 29 (tj. slouží ve prospěch nemovitosti).

Nemovitost se nachází v okrajové části města ve smíšené zástavbě. Zastávka autobusu „Třinec, Dolní Líštná, Němcovka” se nachází ve vzdálenosti cca 160 m a železniční stanice „Třinec” cca 1,7 km od oceňované nemovité věci.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.