POZEMKY V BŘEZNICI (OKR. ZLÍN)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 4008/22-134
Odhadní cena: 528.000,- Kč
Nejnižší podání: 352.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 25.10.2023, 11:00
Expirace dražby: 25.10.2023, 11:20

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 352.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Zlín
Obec: Březnice

Popis:
Pozemky o výměře úhrnem 9.589 m2 se nacházejí cca 750 m jižně od okraje zastavěné části obce Březnice. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, ostatní plocha a lesní pozemek o výměře 9 589 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené, nacházejí se na nich listnaté porosty. Pozemky jsou svažité k severní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané.
K pozemkům je přístup přes sousední pozemek parc. č. 2611/3, který je ve vlastnictví Soukromého svěřeneckého fondu Mezigenerace Zlín.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha zemědělsky využívané půdy a z malé části jako plocha lesa a plocha krajinné zeleně.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty; příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.