SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 RD S POZEMKEM V BENEŠOVĚ NAD ČERNOU, OKR. ČESKÝ KRUMLOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 1380/22-131
Odhadní cena: 1.146.000,- Kč
Nejnižší podání: 764.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 25.10.2023, 10:30
Expirace dražby: 25.10.2023, 10:50

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 764.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Český Krumlov
Obec: Benešov nad Černou

Popis:
Řadový, krajní, patrový rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří malý dvůr. Dům je určen k modernizaci a rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace; přípojky nebylo možné ověřit.
Na pozemku parc. č. St. 204 stojí stavba rodinného domu č.p. 291. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 126 m2, má nepravidelný tvar, nachází se na něm zpevněné plochy a je přístupný přes pozemek parc. č. 1905/54 ve vlastnickém právu Jihočeského kraje.

Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy; příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy ani věcná břemena nebyly zjištěny.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.