BYT V KARLOVÝCH VARECH, LV 3327, K.Ú. RYBÁŘE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 190 EX 136/20-255
Odhadní cena: 2.250.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.12.2023, 10:00
Expirace dražby: 05.12.2023, 10:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Karlovy Vary
Obec: Karlovy Vary

Popis:
viz znalecký posudek

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Plzen - jih, Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.