DRUŽSTEVNÍ BYT - ČLENSKÁ PRÁVA A POVINNOSTI V BYTOVÉM DRUŽSTVUNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 802/14-214
Odhadní cena: 2.430.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.620.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.01.2024, 10:00
Expirace dražby: 09.01.2024, 10:30

Dražební jistota: 500.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.620.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Frýdek-Místek
Obec: Frýdek-Místek

Popis:
Družstevní byt je dispozičně řešen jako 3+1 (o celkové výměře 70,19 m2) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění průměrná.
Členská práva a povinnosti člena Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku, Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 00090891, s právem užívání družstevního bytu č. 17 v budově č.p. 1944, příslušející k části obce Místek, na pozemku p.č. 1379/21, zapsané na listu vlastnictví č. 8652, vše v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek, který se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s deseti nadzemními podlažími Objekt je vybaven dvěma výtahy. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Československé armády. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad,hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1379/55 a dále přes pozemek p.č. 1379/179, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek. Pozemek pod objektem p.č. 1379/21 (LV č. 8651) je v podílovém vlastnictví Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 45-ti lety. V roce 2005 byla provedena rekonstrukce stoupaček. V roce 2010 bylo provedeno zateplení.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.