VYBAVENÍ MASÁŽNÍHO SALONU - THAJSKÉ MASÁŽE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 33/21-86
Odhadní cena: 54.000,- Kč
Nejnižší podání: 18.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.12.2023, 11:30
Expirace dražby: 20.12.2023, 11:40

Nejnižší podání: 18.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres:
Obec:

Popis:
Vybavení masážního salonu na thajské masáže - komplexní soubor movitých věcí.

Závady: součásti souboru dražených věcí, které podléhají rychlé zkáze, mohou být již mimo lhůtu určenou ke spotřebě. Vydražitel nabývá soubor jako celek tak, jak stojí a leží.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.