SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/6 POZEMKU SE ZBYTKEM ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (NOVÝ TERMÍN)Nejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 2806/11-200
Odhadní cena: 15.325,- Kč
Nejnižší podání: 10.217,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.01.2024, 10:00
Expirace dražby: 10.01.2024, 10:20

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.217,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Tachov
Obec: Kladruby

Popis:
Podíl 1/6 stavebního pozemku o výměře 373 m2 se zbytky zemědělské stavby (pouze obvodové zdi). Dle územního plánu obce Kladruby se pozemek nachází ve stabilizovaných plochách bydlení venkovského typu (tj. pozemek je zastavitelný). Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy.
Pozemek se nachází na okraji zastavěného intravilánu části obce Milevo, jde o nesrostlé území s obcí Kladruby (vzdálenost cca 4 km), cca 34 km od Plzně.

Více viz znalecký posudek.

Jedná se o odročenou dražbu (je nařízen nový termín prvního kola dražby).
Fotografie v přílohách.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.