SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/8 ORNÉ PŮDY V MOSTICÍCH U ZAHRÁDKY-OPAKOVANÁ DRAŽBA

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 5694/18-607
Odhadní cena: 2.050,- Kč
Nejnižší podání: 1.025,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.03.2024, 10:00
Expirace dražby: 12.03.2024, 10:30

Dražební jistota: 200,- Kč
Nejnižší podání: 1.025,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-sever
Obec: Mostice u Zahrádky

Popis:
Pozemek je situován v okrese Plzeň-sever, v obci Zahrádka, části Mostice, východně od souvisle zastavěného území, v lánu pole.
Jedná se o zemědělský pozemek.
Popis pozemků
Parc.č. 159 druhu orná půda o výměře 557 m2
Nemovitá věc je tvořena: spoluvlastnickým podílem ve výši 1/8 na pozemku parc.č. 159, v katastrálním území Mostice, obec Zahrádka, okres Plzeň-sever (LV č. 119).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.