SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 475/11814 JINÉHO NEBYTOVÉHO PROSTORU ČP: 1719/1, 1719/2, 1719/3 A 1719/5

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 28111/19-505
Odhadní cena: 39.000,- Kč
Nejnižší podání: 26.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 24.07.2024, 13:00
Expirace dražby: 24.07.2024, 13:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 26.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha
Obec: Žižkov

Popis:
Nemovitá věc se nachází v Hlavním městě Praha, části Žižkov, při ul. Biskupcova, poblíž Kina Aero. Vzdálenost k zastávce MHD tram „Vozovna Žižkov“ je cca 300 m. Okolní zástavbu tvoří objekty hromadného bydlení a občanské vybavenosti. Vzdálenost do centra města je cca 5 km. Dům je řadový vnitřní, postavený ve třicátých létech minulého století. V r prošel rekonstrukcí, kdy byla provedena nástavba posledního podlaží, je tedy nová střešní krytina. Byla osazena plastová okna, zateplena fasáda, nové oplechování je z titanzinku. Schodiště je dvojramenné teraco, podesty z litého teraca, ve schodišťovém zrcadle je osobní výtah.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.