SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/4 ORNÉ PŮDY V RASPENAVĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 32102/19-554
Odhadní cena: 92.000,- Kč
Nejnižší podání: 61.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 25.07.2024, 13:00
Expirace dražby: 25.07.2024, 13:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 61.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Liberec
Obec: Raspenava

Popis:
Pozemek se nachází v okrese Liberec, ve městě Raspenava, poblíž ul. Frýdlantská a železniční tratě. Na pozemku se nenachází žádné stavby, ani trvalé porosty. Pozemek je v Územním plánu zařazen v plochách K (plochy zemědělské). Dle Územního plánu se část pozemku nachází v „území potenciálně ohrožené nadměrným hlukem z dopravy – hluková ifozona)“.
Jedná se o zemědělský pozemek. Součástí a příslušenství pozemku – nejsou.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.