POZEMEK (SE SKLENÍKEM A ZAHRADNÍM DOMKEM) V BOSKOVICÍCH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 278/23-161
Odhadní cena: 3.520.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.346.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.03.2024, 10:00
Expirace dražby: 19.03.2024, 10:30

Dražební jistota: 500.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.346.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Boskovice u Blanska

Popis:
Nemovitá věc se nachází v okrese Blansko, ve městě Boskovice, na rohu ul. Gagarinova a ul. Ludvíka Vojtěcha, poblíž zastávky MHD autobusu „Boskovice, L. Vojtěcha“. Přístup k pozemku je z pozemku parc.č. 4241/2 ve vlastnictví města Boskovice. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Ve městě Boskovice je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 2 km. - umístění v klidné lokalitě, na okraji zastavěného území. Pozemek je užíván jako zahrada. Součásti a příslušenství pozemku tvoří: Venkovní úpravy (oplocení, vč. vrat), trvalé porosty (ovocné stromy a keře), skleník, zahradní domek (dřevěné konstrukce, s plochou střechou, okna jsou osazena dřevěné zdvojené), kůlna (dřevěné konstrukce, s pultovou střechou, krytinou plechovou)

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.