6. OPĚTOVNÁ DRAŽBA - ORNÁ PŮDA V UHERČICÍCH U HUSTOPEČÍ - ID. 1/4

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 6233/11
Odhadní cena: 69.490,- Kč
Nejnižší podání: 34.745,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.03.2024, 10:00
Expirace dražby: 13.03.2024, 10:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 34.745,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Uherčice

Popis:
Pozemek se nachází severně od obce v lokalitě využívané coby zahrádky a zahrady. Příjezd k pozemku je z jižní strany po nezpevněné polní cestě. Pozemek sousedí s lesem. Jedná se o kvalitní zemědělskou půdu (bonitovaná půdně ekologická jednotka 0.60.00 spadá do 1. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její průměrná cena dle vyhlášky 441/2013 Sb. je 17,37 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je číselně vyjádřena na stupnici od 0 do 100 hodnotou 85).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.