REKREAČNÍ CHATA BÍLOVICE NAD SVITAVOU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 DC 90002/24-3
Odhadní cena: 1.800.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.200.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 24.04.2024, 10:00
Expirace dražby: 24.04.2024, 11:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.200.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Bílovice nad Svitavou

Popis:
Rekreační chata je objekt určený pro rodinnou rekreaci. Rekreační chata má zastavěnou plochu dle katastru nemovitostí 34 m2, k původní stavbě byly provedeny přístavby, které nejsou v katastrální mapě zaznamenány. Skutečná zastavěná plocha chatou č.e. 237 je 69 m2. Chata je na kamenné podezdívce, je podsklepená v původní ploše, přístavby nepodsklepeny. Chata je smíšené konstrukce, část je zděná, větší část je dřevěné sloupkové konstrukce, z obou stran opláštěné. Z exteriéru jsou dřevěné palubové obklady a omítky. Chata má 1.PP- částečné, 1.NP a podkroví. Rekreační chata má nad původní částí sedlovou střechu, prostor pod střechou upraven jako ložnice, přístup do podkroví po dřevěném žebříkovém schodišti ze vstupní chodby. Zastřešení přístaveb je pultovou střechou navazující na střechu sedlovou. Stavba je určená pro rodinnou rekreaci.
Chata byla postavená pravděpodobně v 80.tých letech, přístavby kolem roku 1990. Chata je ve stavu předpokládané rekonstrukce a modernizace, ke dni místního šetření obyvatelná.
Dispoziční řešení: 1.NP: vstup do chaty prosklenou verandou, kde je i schodiště do podkroví, další obytné prostory. 1.PP - sklady, sklepy. Podkroví pod šikmou střechou - ložnice. V chatě je malá koupelna obsahující sprchový kout a umyvadlo, umístěno v 1.NP, v 1.PP je vana a WC. Vodovodní potrubí přivedeno, ale nyní nefunkční, zdroj vody vlastní studna s nízkou hladinou vody.
Inženýrské sítě: Jímka na vyvážení. Vytápění lokálně kamny na tuhá paliva, umístěny v obytném prostoru 1.NP. Voda z vlastní studny, která je kopaná, hloubka cca 15 m, dříve zde vody byla, dnes, kdy okolní vlastníci mají provedeny hlubší vrty je vody velmi málo, je zde nutnost prohloubení pro zajištění vydatnosti zdroje. TUV - el. bojler umístěn ve sklepě, nyní nefunkční.
Z konstrukčního hlediska se jedná o stavbu na základových pásech. Rekreační chata má zastavěnou plocha 69 m2, je postavena na kamenné podezdívce, svislé nosné konstrukce smíšené, část je zděná, větší část je dřevěné sloupkové konstrukce, z obou stran opláštěné. Suterénní zdivo je kamenné. Z exteriéru jsou dřevěné palubové obklady a omítky. Chata je částečně podsklepená s 1.NP a podkrovím. Rekreační chata má nad původním půdorysem sedlovou střechu, prostor pod střechou upraven jako ložnice přístupná po dřevěném žebříkovém schodišti. Strop nad 1.PP je betonový. Podlahy v 1.PP betonové, v 1.NP beton a dřevo, na podlaze koberce, PVC, v podkroví dřevovláknité desky. Střecha je sedlová nad původním půdorysem, krytina azbestocementové šablony, nad přístavbami pultová střecha, krytina plechová. Krov je dřevěné konstrukce z krokví a s bedněním. Klempířské konstrukce jsou provedené v materiálu pozinkovaný plech, nátěry oloupané. Okna jsou v různém provedení, ve sklepě kovová, v 1.NP dřevěná i plastová, v podkroví dřevěná. V 1.NP dřevěné okenice. Dveře dřevěné v různých typech zárubní.

Nemovitost ke dni MŠ obývána trvale nájemníky, bez nájemní smlouvy

V chatě je proveden vnitřní rozvod el. energie, která je nyní nefunkční, zdroj byl odpojen. Rozvod vody z vlastní studny, nyní nefunkční, potrubí provedeno do koupelny a k WC. Odpad do jímky na vyvážení. Vytápění je lokální, kamny na tuhá paliva.
Na nemovitosti, dle LV 788 k.ú. Bílovice nad Svitavou, nejsou evidována žádná omezení vlastnického práva.
Vedlejší stavby a venkovní úpravy:
- vedlejší stavba přístřešku, stavba kovové a dřevěné konstrukce s volným vstupem, zastřešená dvěma pultovými střechami, krytina plechová. Zastavěná plocha cca 20,3 m2, užíváno jako kůlna, sklad, technický stav špatný, neudržovaný, opotřebení 85%
- betonové obrubníky kolem záhonů a chodníku, v celkové délce cca 75m.
- plochy z betonových dlaždic 30/30/3 do lože z kameniva, sloužící jako přístupové chodníky, plocha cca 45 m2

- oplocení, ze strojového pletiva na ocelové sloupky do bet. patek, nátěr kolem pozemku p.č. 51/3, délka cca 75 m, výška 1,8 m s vstupní branou
- studna kopaná roubená kamenem, opatřená betonovou skruží s poklopem, hloubka 15 m, el. čerpadlo není funkční, elektřina je odpojená. Studna nemá dostatečnou zásobu vody, je předpoklad jejího prohloubení vrtem.
- trvalé porosty okrasného a ovocného charakteru, záhony a stromy.
Pozemky:
- pozemek p.č. st. 762, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2, jehož součástí je stavba Bílovice nad Svitavou, č.e. 237, stavba pro rodinnou rekreaci,
- pozemek p.č. 51/3, - zahrada o výměře 461 m2, BPEJ 20810; na části pozemku stojí přístavba rekreační chaty č.e. 237, dále je zde vedlejší stavba přístřešku, betonové obrubníky kolem záhonů a chodníku, plochy z betonových dlaždic sloužící jako přístupové chodníky, oplocení, studna kopaná a trvalé porosty okrasného a ovocného charakteru.
zapsáno na LV 788, katastrální území 604551 Bílovice nad Svitavou, obec 582224 Bílovice nad Svitavou, okres CZ0643 Brno - venkov, kraj Jihomoravský

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.