ID. 1/2 ZAHRADY V OBCI TRUTNOV, OKR. TRUTNOV

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 3196/22
Odhadní cena: 269.000,- Kč
Nejnižší podání: 134.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.03.2024, 09:30
Expirace dražby: 19.03.2024, 10:00

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 134.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Trutnov
Obec: Trutnov

Popis:
Oceňovaný pozemek je stavební. Dle územního plánu je pozemek regulován v plochách BV - bydlení venkovské. Ke dni ocenění je pozemek užíván jako zahrada se starou zahrádkářskou chatkou, postavenou asi v r. 1960. Pozemek je rovinatý. Je oplocený pletivem do ocelových sloupků. Trvalé porosty tvoří okrasné dřeviny (túje, borovice, stříbrný smrk). Na pozemku se nachází dřevěná zahrádkářská chatka, nezapsaná v KN.

Přístup je řešen přes soukromý pozemek jiného subjektu, věcné břemeno přístupu ve prospěch majitele oceňovaného majetku není zřízeno. Pozemek leží v západní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.