DRAŽBA ID. 2/14 ORNÉ PŮDY V HULÍNĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1371/17
Odhadní cena: 36.955,- Kč
Nejnižší podání: 24.637,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 24.04.2024, 10:00
Expirace dražby: 24.04.2024, 10:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 24.637,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kroměříž
Obec: Hulín

Popis:
Jedná se o zemědělský pozemek mimo zastavěné území města, severně za dálnicí a z pravé strany
koridoru železnice. Pozemek je mimo záplavové území, v územním plánu v plochách
zemědělských.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.