DRAŽBA LESNÍHO POZEMKU VE VÍCENICÍCH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 7570/12
Odhadní cena: 32.700,- Kč
Nejnižší podání: 21.800,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 24.04.2024, 11:00
Expirace dražby: 24.04.2024, 11:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 21.800,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Třebíč
Obec: Vícenice

Popis:
Pozemek parc. č. 246/1 se nachází asi 1200 m severozápadním směrem od hranice zastavěné části
obce Vícenice a 1700 m západním směrem od hranice Dolních Lažan. Jedná se o líniový lesní
pozemek dlouhý asi 340 m a široký do 20 m, který je situován asi 20 m od okraje pole, od kterého
je oddělen sousedícím lesním pozemkem. Na lesním pozemku je lesní porost různého stáří, ale
převažují dvě skupiny, a sice starší les asi 85 let s velmi malým zalesněním a mladší les stáří asi 25
let standardního zalesnění, který je však na malé výměře. Poměrně značnou výměru pozemku tvoří
bezlesí, nebo holina, resp. pozemek s pravděpodobně odstraněným lesní porostem. Podrobný popis
pozemku a trvalých porostů je proveden v části ocenění.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.