POZEMKY V DVÉRCÍCH U NEPOMYŠLE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 6777/14-112
Odhadní cena: 421.500,- Kč
Nejnižší podání: 281.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.04.2024, 10:00
Expirace dražby: 30.04.2024, 10:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 281.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Louny
Obec: Dvérce u Nepomyšle

Popis:
Pozemky parc.č. 520/7 a 13/8 jsou v Územním plánu zařazeny v plochách SV (plochy smíšené obytné - venkovské).
Pozemek parc.č. 13/7 je zařazen v plochách ZN (zeleň soukromá a vyhrazená).
Pozemek parc.č. 14/2 je z části zařazen v plochách SV (cca 200 m2) a z části v plochách ZN (536 m2).
Celková výměra pozemků činí 1 277 m2.
Pozemky jsou k datu ocenění užívány jako zahrady, ve funkčním celku s rodinným domem č.p. 7.
Přístup k pozemkům parc.č. 14/2, 13/7 a 13/8 je z pozemku parc.č. 608/1 (ve vlastnictví městyse Nepomyšl).
Přístup k pozemku parc.č. 520/7 je z pozemku parc.č. 520/1 (ve vlastnictví městyse Nepomyšl).
nemovité věci jsou situovány v okrese Louny, v městysi Nepomyšl, části Dvérce, u rodinného domu č.p. 7 a autobusové zastávky „Nepomyšl, Dvérce“. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.