POZEMEK V PERŠTEJNCI (SE STAVBOU NEZAPSANOU V KN)

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 5019/12-140
Odhadní cena: 1.290.000,- Kč
Nejnižší podání: 645.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 07.05.2024, 10:00
Expirace dražby: 07.05.2024, 10:30

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 645.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kutná Hora
Obec: Perštejnec u Kutné Hory

Popis:
Na p.č. 147/17 se nachází objekt, který není evidovaný v KN. Stavební povolení ze dne 24.6.1985 (č.j. 751/85), kterým se povoluje stavba zahrádkářské chaty, jako stavby dočasná a to na dobu 25 let. Dne 9.10.1990 bylo vydáno Kolaudační rozhodnutí (č.j. 1216/90), které povoluje užívání stavby zah. chaty č. 99 Perštejnec. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí ani zákres katastrální mapy neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.
Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Kutná Hora, v místní části Perštejnec, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží ve sklonitém terénu, a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 160 - Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 a přes nezpevněné pozemky p.č. 146/1 - trvalý travní porost, p.č. 147/47 - trvalý travní porost a p.č. 147/46 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví České republiky. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 40 m od předmětu ocenění. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Kutná Hora dále nachází tyto IS: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.