SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/8 RD V OBCI VLKAVA U MLADÉ BOLESLAVI

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 394/22-306
Odhadní cena: 411.000,- Kč
Nejnižší podání: 274.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.05.2024, 10:00
Expirace dražby: 14.05.2024, 10:30

Dražební jistota: 80.000,- Kč
Nejnižší podání: 274.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Mladá Boleslav
Obec: Vlkava u Mladé Boleslavi

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Mladá Boleslav, v obci Vlkava, cca 270 m od zastávky autobusu „Vlkava, náves“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 98/15 (pozemek je ve vlastnictví obce Vlkava). V obci Vlkava je k dispozici rozšířená občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve městě
Nymburk ve vzdálenosti cca 11 km či ve Statutárním městě Mladá Boleslav cca 20 km od nemovitých věcí.
Nemovitá věc je tvořena spoluvlastnickým podílem ve výši 1/8 na pozemku parc.č. st. 136, jehož součástí je rodinný dům č.p. 117 a pozemku parc.č. 98/30, včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Vlkava, obci Vlkava, okrese Mladá Boleslav (LV č. 53).
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rodinný dům, vedlejší stavby a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 1 338 m2.
Stavba je samostatně stojící, podsklepená, se 2.NP pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek a vlnitého eternitu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou břizolitové. Okna jsou osazena plastová.
Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci. Znalec pro další ocenění uvažuje se standardním vybavením, tj. vnitřní omítky vápenné hladké, vybavení kuchyně kuchyňskou linkou, vybavení sanity vanou, případně sprchovým koutem, umyvadlem a WC. Vytápění je domu dle náhledu do katastru nemovitostí centrální domovní.
Na východní část domu navazuje hospodářská část. Je nepodsklepená, přízemní, zděné konstrukce, s pultovou střechou, s krytinou z vlnitého eternitu. Objekt je napojen na IS: voda, elektro, kanalizace. Ostatní nebylo možno zjistit - znalci nebyla umožněna prohlídka nemovitosti.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.