DRAŽBA RODINNÉHO DOMU V OBCI PŘEDNÍ VÝTOŇ, OKR. ČESKÝ KRUMLOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 182 EX 304/19
Odhadní cena: 1.150.000,- Kč
Nejnižší podání: 766.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 07.05.2024, 10:00
Expirace dražby: 07.05.2024, 10:30

Dražební jistota: 350.000,- Kč
Nejnižší podání: 766.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Český Krumlov
Obec: Přední Výtoň

Popis:
Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využité podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Přední Výtoň č.p. 12, 382 73 Přední Výtoň. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p. č. 1288 – ostaní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Přední Výtoň, č.p. 30, 382 73 Přední Výtoň. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, vlastní žumpu na vyvážení. Dle informací ČSÚ v obci Přední Výtoň je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: obecní vodovod, hloubková kanalizace. Objekt se sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stráří objektu ke dle dostupných podkladových materiálů,místního šetření a dle sdělení vlastníka, přes 70 roků. V průběhu dvé celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků s krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Praha, Mgr. Jana Kalistová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.