ID. 17/168 RODINNÉHO DOMU S POZEMKY V OBCI DUBÍ, OKR. TEPLICE

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 558/21
Odhadní cena: 43.000,- Kč
Nejnižší podání: 21.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 28.05.2024, 10:00
Expirace dražby: 28.05.2024, 10:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 21.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Teplice
Obec: Dubí

Popis:
Jedná se o dvoupodlažní stavbu obdélníkového půdorysu, objekt pravděpodobně není podsklepen, založení se předpokládá kamenné, případně kamenné s mělkým založením, svislé konstrukce v části ze smíšeného zdiva, v části cihelné. Objektu chybí střešní konstrukce, která byla v minulosti pravděpodobně sedlová, nyní je strop 2.NP zaklopen provizorně různými deskami nebo lepenkou apod. V zadní části objektu torzo okapů a svodů z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenocementové, okna dřevěná zdvojená, případně kastlová. Stropy dřevěné trámové s rovným podhledem. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Vnitřní vybavení poničené, v části je dům užíván, zde kuchyňské vybavení tvoří kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, kombinovaný sporák. Vybavení koupelny bylo odstraněno, v koupelně pouze WC mísa. Interiérové dveře jsou dřevěné, zárubně jsou ocelové a dřevěné, vchodové dveře jsou dřevěné. Stáří stavby je odhadováno nejméně na 100 a více let.

Do domu je zavedena elektřina o napětí 230 V a je dodávána z rozvodné sítě. Stavba je napojena na obecní vodovod. Svod splašků je řešen do vybírací žumpy. Vytápění je řešeno lokálně kamny, ohřev TUV není řešen.

Celková výměra pozemků zapsaných na LV 558 a oceňovaných ve funkčním celku se stavbou č.p. 221, tedy parc. č. 73/1, parc. č. 73/2, parc. č. 74 a parc. č. 75 činí 1362 m2. Pozemky jsou neoplocené - respektive případné oplocení náleží k sousedním parcelám. Sklon je mírně svažitý. Na pozemcích listnaté porosty, případně náletové porosty, keře apod.

Na pozemku parc. č. 73/1 se nachází vedlejší stavby, jedná se o kolny, přístřešky a kurníky, dále altán, vše jednoduché dřevěné konstrukce v dožitém stavu.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.