ID. 17/168 TRVALÉHO TRAVNÍHO POROSTU V OBCI DUBÍ, OKR. TEPLICENejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 558/21
Odhadní cena: 212.000,- Kč
Nejnižší podání: 106.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 28.05.2024, 10:30
Expirace dražby: 28.05.2024, 11:00

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 106.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Teplice
Obec: Dubí

Popis:
Celková výměra pozemků zapsaných na LV 4 a oceňovaných samostatným určením, tedy parc. č. 76/1 a parc. č. 78 je 4290 m2. Jedná se o pozemky územním plánem regulované jako „B - plochy bydlení“. Přes pozemek parc. č. 78 je v územním plánu vyznačen biokoridor, a dále dopravní koridor, který také zasahuje částečně na parc. č. 76/1. Mírně svažité pozemky s listnatými porosty v části. Přístup je možný přes nezpevněné obecní pozemky. Inženýrské sítě na pozemcích nejsou, nejsou ani v dosahu.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.