BYTOVÁ JEDNOTKA O VELIKOSTI 68 M2, 3+1 V ŽELEZNÉ POD PRADĚDEM

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 9960/21-777
Odhadní cena: 1.350.000,- Kč
Nejnižší podání: 900.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.05.2024, 10:00
Expirace dražby: 22.05.2024, 10:30

Dražební jistota: 400.000,- Kč
Nejnižší podání: 900.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Bruntál
Obec: Železná pod Pradědem

Popis:
Nemovitá věc se nachází v okrese Bruntál, ve městě Vrbno pod Pradědem, místní části Železná, u zastávky MHD bus „Vrbno pod Pradědem, Železná, rozc“. Okolní zástavbu tvoří objekty hromadného a individuálního bydlení. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 246 (ve vlastnictví České republiky). Parkovací možnosti jsou dobré na parkovišti u domu a okolních komunikacích. Ve městě Vrbno pod Pradědem je k dispozici kompletní občanská vybavenost, bytová jednotka je umístěna cca 2,5 km od centra města.
Nemovitá věc je tvořena bytovou jednotkou č. 142/7, umístěnou v bytovém domě č.p. 142 na pozemku parc.č. 245, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 908/10000 na bytovém domě č.p. 142 umístěného na pozemku parc.č. 245 a pozemku parc.č. 245, katastrální území Železná pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál (LV č. 276).
Bytový dům je samostatně stojící, podsklepený, se 3 NP pod valbovou střechou, bez výtahu. Okna jsou plastová. Dům je v užívání cca 50 let.
Znalci nebyla umožněna prohlídka nemovité věci, znalec pro další ocenění vychází z informací z předloženého Prohlášení vlastníka.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.