DRAŽBA RD SE ZAHRADOU VE VYSOKÉ PECI U BOHUTÍNA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 89/23
Odhadní cena: 4.650.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.100.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 29.05.2024, 10:00
Expirace dražby: 29.05.2024, 10:30

Dražební jistota: 500.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.100.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Příbram
Obec: Bohutín

Popis:
Dražená nemovitosti je krajní řadový rodinný dům č.p.109 z části podsklepen, má jedno nadzemní podlaží a vestavěné podkroví. Příslušenství rodinného domu tvoří přípojky IS ( elektro, vody a kanalizace), oplocení včetně vrat na el. pohon a vrátek, zpevněná plocha a zídka nezjištěných rozměrů (torzo stavby). Na pozemku zahrady se nachází několik okrasných a ovocných porostů, které jsou její součástí.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.