POZEMEK SE STAVBOU V KRÁSNÉ U KRASLIC

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 2132/20-376
Odhadní cena: 1.965.000,- Kč
Nejnižší podání: 982.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 23.05.2024, 10:00
Expirace dražby: 23.05.2024, 10:30

Dražební jistota: 400.000,- Kč
Nejnižší podání: 982.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Sokolov
Obec: Krásná u Kraslic

Popis:
Pozemek je dle Územního plánu zařazen v plochách VS (plochy smíšené výrobní). Pozemek je rovinatý a nachází se na něm stavba zemědělská stavba bez čp/če, součásti a příslušenství. Součásti a příslušenství pozemku tvoří venkovní úpravy (zpevněné plochy - zhutněný štěrk a částečně silniční panely) a trvalé porosty. Jedná se o komerční pozemek pro výrobu.
Nemovitá věc je tvořena: pozemkem parc.č. st. 384, jehož součástí je zemědělská stavba bez čp/če, včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Krásná u Kraslic, obec Kraslice, okres Sokolov (LV č. 2132).
Nemovité věci se nachází v okrese Sokolov, ve městě Kraslice, části Krásná, při ul. Západní. Vzdálenost k zastávce MHD autobusu „Kraslice, Krásná, rozcestí“ je cca 1 km. Okolní zástavbu tvoří objekty pro komerční využití.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.