REKREAČNÍ CHATA V MLÉKOVICÍCH U NEVEKLOVA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 2209/23-282
Odhadní cena: 2.600.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.733.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 29.05.2024, 10:00
Expirace dražby: 29.05.2024, 10:30

Dražební jistota: 700.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.733.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Benešov
Obec: Mlékovice u Neveklova

Popis:
Stavba je samostatně stojící, podsklepená, s 1.NP a obytným podkrovím pod sedlovou střechou. Základy jsou s izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou s rovným podhledem nad prvním PP, dřevěné trámové nad 1. NP. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z betonových tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné hladké, vnitřní omítky jsou provedeny vápenné. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyni a koupelně. Venkovní schody do 1. NP jsou betonové, vnitřní schody jsou betonové (s povrchem z keramické dlažby a s povrchem z textilní krytiny). Okna jsou instalována dřevěná zdvojená, dveře jsou osazeny hladké. Podlahy v obytných místnostech tvoří textilní krytiny, v ostatních prostorách jsou dlažby. Vytápění objektu je lokální na tuhá paliva. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří
kuchyňská linka a sporák. Vybavení sanity tvoří sprchový kout, vana, umyvadlo a WC. Napojení na IS: pouze elektro. Odkanalizování objektu je svedeno do žumpy. Plyn není ve stavbě proveden. Voda je do stavby přivedena ze studny.
Stavba byla zkolaudována v roce 2000. Stavba je v původním stavu s předpokladem dalších investice na rekonstrukce a modernizace.
Nemovitá věc se nachází v okrese Benešov, ve městě Neveklov, části Mlékovice, v severní části souvisle zastavěného území, v chatové oblasti, cca 350 m od zastávky autobusu „Neveklov, Rozc. Prchovka“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů pro rodinnou rekreaci. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 2697/130 (ve vlastnictví města Neveklov). V blízkém okolí nemovité věci je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost. V centru města Neveklov je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 4 km. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve městě Benešov, ve vzdálenosti cca 16 km od nemovité věci. Nemovitá věc je tvořena pozemkem p.č. st. 375, pozemkem parc.č. 2697/115 a stavbou pro rodinnou
rekreaci č.e. 5 stojící na pozemku parc.č. st. 375, včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Mlékovice u Neveklova, obec Neveklov, okres Benešov (LV č. 294).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.