SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 RODINNÉHO DOMU V MIKULOVICÍCH

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 2034/20-400
Odhadní cena: 1.176.010,- Kč
Nejnižší podání: 588.005,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.05.2024, 10:00
Expirace dražby: 30.05.2024, 10:30

Dražební jistota: 350.000,- Kč
Nejnižší podání: 588.005,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jeseník
Obec: Mikulovice u Jeseníka

Popis:

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.