OPĚTOVNÁ DRAŽBA REKREAČNÍ CHATY S POZEMKEM V RADĚJOVĚ

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 29/22
Odhadní cena: 1.592.890,- Kč
Nejnižší podání: 796.445,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.06.2024, 10:00
Expirace dražby: 05.06.2024, 10:30

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 796.445,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Hodonín
Obec: Radějov

Popis:
Pozemek je situován v severovýchodní části katastrálního území Radějov u Strážnice, v lokalitě Žadovce,
v chatové oblasti v blízkosti fotbalového hřiště.
Dle platného územního plánu obce Radějov, se pozemek p. č. 2391/2 nachází v zastavěném území
obce, v ploše rodinné rekreace označené „RI“.
Na pozemku se nachází žumpa, chodník, přístřešek nad venkovním posezením a dvě menší stavby z dřevěných kuláčů opatřené vstupními dveřmi, navazující na severozápadní straně na objekt chaty, jejichž účel se znalci nepodařilo zjistit. K hranici pozemku je umožněn přístup a příjezd po nezpevněné ploše. Dále je na pozemku stavba jiného vlastníka (podzemní vedení NN), která slouží jako přípojka elektřiny pro oceňovanou chatu.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.