RODINNÝ DŮM ZNOJMO

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 168/14-477
Odhadní cena: 4.790.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.193.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 29.05.2024, 09:00
Expirace dražby: 29.05.2024, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.193.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Znojmo - Přímětice

Popis:
Dům je samostatně stojící, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou s obytným podkrovím, do ulice s nadezdívkou 2,5 m. V r. 2001 byla započata přestavba domu, která k datu místního šetření stále není v dvorní části dokončena. Dům je v průměrném stavebně technickém stavu. Výměry jsou převzaty z poskytnuté projektové dokumentace. Podlahová plocha domu je 123,22 m2. Započitatelná plocha pro cenové porovnání je 109,66 m2.

Dům splňuje podmínky § 13 odst. 2 vyhlášky č. 441/2013 Sb.:
-
Jedná se o stavbu, jejíž nadpoloviční část podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení,
-
stavba nemá více než tři samostatné byty, více než dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví.
Konstrukce je zděná, dům je nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím se sklonitou střechou – dle tabulky č. 5 přílohy č. 11 vyhlášky č. 441/2013 Sb. se jedná se o rodinný dům typu A.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.