PODÍL VE VÝŠI ID. 1/4 NA RODINNÉM DOMĚ V OBCI JAROMĚŘ, OKR. NÁCHOD

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EXD 2/24
Odhadní cena: 642.000,- Kč
Nejnižší podání: 642.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 11.06.2024, 10:00
Expirace dražby: 11.06.2024, 10:30

Dražební jistota: 150.000,- Kč
Nejnižší podání: 642.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Náchod
Obec: Jaroměř

Popis:
Jedná se o přízemní, podsklepený, zděný rodinný dům ze s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Jaroměř, v místní části s názvem Jakubské Předměstí, v řadové zástavbě jako levá část dvojdomku. Předmět ocenění se nachází na adrese: Českého odboje 337, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 4136/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a dále na pozemcích p.č. 4140 - ostatní plocha a p.č. 4139 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví města Jaroměř.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1945. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Před cca 15 lety byla osazena nová plastová okna a byl instalován kontaktní zateplovací systém. Dále byla provedena modernizace sociálního zázemí a byl instalován nový plynový kotel. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.