RODINNÝ DŮM OKRES ŽĎAR NAD SÁZAVOU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 158/22
Odhadní cena: 1.990.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.326.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.06.2024, 10:00
Expirace dražby: 12.06.2024, 11:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.326.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Nová Ves

Popis:
Nová Ves se 159 trvale přihlášenými obyvateli leží v okrese Žďár nad Sázavou, 18 km
severovýchodně od Velkého Meziříčí v malebné krajině s mnoha lesy a rybníky. Průměrná
nadmořská výška 537 m. V obci byl vybudován vodovod i kanalizace bez napojení na čističku
odpadních vod. Občané mají k dispozici nově zrekonstruovaný kulturní dům, obecní úřad,
hasičskou zbrojnici, víceúčelové hřiště, a prodejnu se smíšeným zbožím. Aktivně zde působí
Sbor dobrovolných hasičů.
Poloha: Oceňovaná nemovitost je umístěná v jižní části zastavěného území obce při
vodním toku Cejpek, terén se mírně svažuje směrem východním. Dle povodňového
informačního systému není lokalita v záplavovém území.
Přístup a příjezd: stavba je umístěná na cizím pozemku parc. č. st. 2 (LV č. 191 –
vlastník Hubl Tomáš), který je přístupný přímo z obecní komunikace se zpevněným
povrchem.
Inženýrské sítě: dostupné a připojené: elektřina, vodovod; plyn na hranici pozemku
(nepřipojený), kanalizace v místě není dostupná
Rodinný dům Nová Ves čp. 61 je zděná přízemní stavba s obytným podkrovím pod
sedlovou střechou s taškovou krytinou. Obvodové zdivo je z cihelných bloků se zateplením tl.
10 cm bez finální povrchové vrstvy, okna jsou původní dřevěná zdvojená., vloni byly
provedeny úpravy podlahy. Dispozice: přízemí - pokoj s kuchyní, koupelna se záchodem,
garáž; podkroví – 2 pokoje. Bližší informace se nepodařilo zjistit.
Stáří 22 roků; konstrukční provedení, vybavení a stav předpokládám mírně podstandardní
v souladu s obdobím výstavby.
Výměry: zastavěná plocha 112 m2,
užitná (podlahová) plocha (odhadem): 140 m2 (+ garáž 25 m2)
Příslušenství: není
Pozemky: předmětem prodeje není pozemek parc. č. st. 2 (zastavěná plocha a nádvoří),
na kterém stojí stavba oceňovaného rodinného domu, tento pozemek je zapsán na listu
vlastnictví č. 191

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.