ID. 1/6 RODINNÉHO DOMU S POZEMKY V OBCI VRAČOVICE-ORLOV, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 2862/21
Odhadní cena: 155.500,- Kč
Nejnižší podání: 103.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 11.06.2024, 10:30
Expirace dražby: 11.06.2024, 11:00

Dražební jistota: 60.000,- Kč
Nejnižší podání: 103.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Vračovice-Orlov

Popis:
Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně není podsklepený. V objektu se nachází půda a není zde vybudované podkroví. Základy jsou pravděpodobně kamenné, objekt je cihlové konstrukce. Tloušťka obvodové konstrukce nebyla zjištěna, nepřekračuje však zřejmě 45 cm. Stropy jsou dle konstrukce stavby nejspíše dřevěné trámové, střechu tvoří kombinace 2 sedlových střech a nízké pultové střechy. Krytinu tvoří kombinace pálené tašky, betonové tašky, pultovou část střechy zajišťuje plechová falcovaná krytina. Klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky převážně chybí, případně je zde pouze hrubá vápenocementová omítka. Zateplení pláště není provedeno.

Celková výměra pozemku parc. č. st. 53, 239, 582/2 tvořící funkční celek se stavbou činí 1 529 m2 a tvoří jej kromě pozemku pod stavbou dále zahrada pod domem a příjezdová cesta. Jako zahrada je dále užíván pozemek parc. č. 232/11 a 232/12 (není součástí ocenění). Sklon pozemku je mírně svažitý, je oplocený pletivem do ocelových sloupků. Trvalé porosty tvoří staré okrasné a ovocné dřeviny. Na pozemku se dále nachází navazující stodola a přístřešek. Stodola je zděná se sedlovou střechou a velkou dřevěnou bránou. Střešní krytinu tvoří betonová taška, klempířské prvky jsou pozinkované. Stodola je funkčně propojena s rodinným domem, na který navazuje ze severní strany. Využívána je zřejmě jako sklad a kolna. Vnitřní prostor tvoří víceméně jedna místnost. Součástí ocenění jsou dále zemědělské pozemky parc. č. 232/9, 232/11, 239, 582/1, 612, 614 sousedící s rodinným domem. Tyto pozemky jsou užívány převážně jako louka pro pastvu hospodářských zvířat a v souladu s územním plánem slouží k zemědělským účelům.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.