DRAŽBA POZEMKŮ (OVOCNÝ SAD, VINICE, ORNÁ PŮDA A DALŠÍ) K.Ú. SVATOBOŘICE-MISTŘÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 5057/06
Odhadní cena: 279.310,- Kč
Nejnižší podání: 186.207,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.07.2024, 10:00
Expirace dražby: 03.07.2024, 10:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 186.207,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Hodonín
Obec: Svatobořice - Mistřín

Popis:
Pozemky tvoří jeden funkční celek, a tak také budou s příslušenstvím a součástmi draženy, tyto představují zejména ovocné dřeviny a keře vinné révy.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.