RODINNÝ DŮM OKRES BRUNTÁL

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 1505/23-80
Odhadní cena: 1.418.550,- Kč
Nejnižší podání: 945.700,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.06.2024, 09:00
Expirace dražby: 26.06.2024, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 945.700,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Bruntál
Obec: Lichnov

Popis:
Upozorňujeme dražitele, že v rámci jednoho společného elektronického dražebního jednání budou zpeněženy všechny podíly na nemovitých věcech. Nemovitá věc je dražena jako celek.

Předmětem prodeje jsou následující nemovité věci (celek) zapsané na LV č. 35 pro k. ú. Lichnov u Bruntálu:
- Rodinný dům č. p. 11 – je součástí pozemku parc. č. 956
- Pozemek parc. č. 956 – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 656 m2
- Pozemek parc. č. 957 – zahrada, výměra 3 404 m2
- Venkovní úpravy: Oplocení.

Rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou s podkrovím. Na dům navazuje vedlejší zděná stavba, která je nepodsklepená, se sedlovou střechou s plechovou krytinou a plechovými dvoukřídlými vraty.

Rok výstavby a modernizace
Výstavba přibližně v r. 1910, po částečných rekonstrukcích v r. 2016:
- Střešní krytina včetně krovu a klempířských konstrukcí
- Výměna většiny oken, dveří
- Rozvody elektřiny
Celkový technický stav
Dům je v průměrném až podprůměrném

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.