BYT 1+KK VE SVITAVÁCH, OKR. SVITAVY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EXD 3/24
Odhadní cena: 564.200,- Kč
Nejnižší podání: 376.133,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.07.2024, 09:30
Expirace dražby: 02.07.2024, 10:00

Dražební jistota: 250.000,- Kč
Nejnižší podání: 376.133,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Svitavy
Obec: Svitavy

Popis:
Jedná se o bytovou jednotku 1kk v rodinném domě rozděleném na 3 bytové jednotky. Stavba RD je napojena na inženýrské sítě: vodovod, kanalizace, plynovod, předmětný byt není napojen na přípojku elektro, vlastníci zbývajících bytů č. 1, 3 si museli přípojky pořídit na své náklady.

Byt je umístěn v 1. NP, podlahy jsou z keramických dlažeb, vytápění řešeno lokálními kamny na propan-butan. Užitná plocha 20,8 m2.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.